วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การพูด....โดยครูป้อม


การพูดที่ดีควรจะรอบคอบระมัดระวังมากในการพูดจนถึง การฝึกการพูดกับตนเองก่อนจะพูดกับผู้อื่น คำใดประโยคใดเรื่องใดที่จะพูดออกไปแม้ให้ผลเป็นความไม่ดีงามแก่ตนเอง เช่น พูดออกไปแล้วพ่ายแพ้ต่อคำพูดของผู้อื่นจะไม่พูดออกไป 
นั่นเป็นการพูดออกไป แล้วเสียกับผู้พูด ความเสียหายเช่นนั้นเมื่อไม่ร้ายแรงหนักหนาก็พอจะไม่ถือว่าผู้พูดประมาท แต่ถ้าเป็นความเสียหายที่ใหญ่ยิ่ง เช่นเป็นความเสียหายถึงส่วนรวม เช่นทำให้เกิดการแตกสามัคคี... 
เช่นนี้การพูดนั้นนับว่าเป็นการพูดที่ผู้พูดประมาทมากการก่อให้แตกความสามัคคีจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม ถือว่าผู้พูดเป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาท ก่อโทษให้เกิดแม้เริ่มต้นที่ส่วนน้อย แต่ย่อมขยายใหญ่โตออกไปได้ 
.
ผลเสียหายแม้เริ่มต้น เพียงเล็กน้อยเพียงในวงแคบ แต่ขยายใหญ่ต่อไปได้  ผลไม่ดีที่จะเกิดจาก ความแตกสามัคคีจะขยายใหญ่ถึงบ้านถึงเมืองได้แน่นอน 
.
...ความประมาทในการพูดจึงไม่ใช่เรื่องเล็ก เป็นเรื่องใหญ่ได้ ใหญ่เพียงใดก็ได้..

 ขอขอบคุณ "ความรอบครอบ"
ครูป้อม คนล่าฝัน

2 ความคิดเห็น:

 1. พ่อ ลูก
  http://fwmail.teenee.com/etc/18659.html

  ก่อนแต่ง
  http://fwmail.teenee.com/etc/18659.html

  ตอบลบ
 2. สไลด์โชว์ รร.

  http://www.flickr.com/photos/41527328@N08/show/with/3819339103/

  ตอบลบ

 
Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ประเทศไทย.