วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วิชา..ความสุข...

      ทฤษฎีบทหนึ่งในตำราชีวิตของมนุษย์เราได้ให้ความหมายของคำว่า “ความสุข” ไว้อย่างน่าสนใจว่า..


     ความสุข คือ สิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการและปรารถนาอย่างไม่มีวันจบสิ้นจากพจนานุกรมฉบับหัวใจของมนุษย์ทุกคน เพราะวิชาความสุขได้สร้างทฤษฎีไว้ในตัวเอง คือ การเรียนรู้วิชาทุกข์ควบคู่ไปในตัวด้วย ทั้งนี้มนุษย์ไม่สามารถเรียนจบหลักสูตรตามวันเวลาที่กำหนด..๒ ปี ๓ ปี หรือ ๔ ปีได้ 

     วิชาความสุขจึงเป็นวิชาที่ต้องศึกษาทั้งในเรื่องกายกับใจอย่างสมดุลกันอย่างเข้าใจ หากเพียงรู้ แต่ความต้องการภายใน(ความสุขที่โลกานิยมกัน) อย่างเดียวโดยลืมที่จะศึกษาความต้องการภายใน(ความสุขที่ธรรมาภิรมย์) กำหนดก็ยากที่จะเข้าใจความสุขอย่างแท้จริงได้ เพราะความสุขที่แท้จริง คือ การเรียนรู้จิตใจภายใน(อารมณ์และความรู้สึก) ให้มีความสัมพันธ์กับภายนอก(วัตถุนิยมต่าง ๆ ที่มากระทบ) แล้วสร้างทฤษฎีใหม่ เพื่อลดความทุกข์ให้น้อยลงแล้วความสุขจะเพิ่มมากขึ้น..

     แต่อย่างไรก็ตามวิชาความสุข คือ วิชาที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเรียนรู้และสร้างทฤษฎีจิตใจภายในให้ควบคู่กับกายภายนอกอย่างสัมพันธ์และเข้าใจกัน...

1 ความคิดเห็น:

 
Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ประเทศไทย.