วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

โจทย์คณิต..คิดสนุก(35).... โดยครูป้อม

...ข้อ 35..

...ถ้าคุณตาไปซื้อของ 2 อย่าง คือ A และ B เมื่อไปถึงร้านก็โชคดีที่วันนี้เป็นวันลดราคาพิเศษ โดยสินค้า A ลดราคา 15 % และ สินค้า B ลดราคา 12% คุณตา่ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อของทั้ง 2 อย่างนี้ในราคา 69,440 บาท ซึ่งถูกกว่าในกรณีที่ซื้อทั้ง 2 อย่าง รวมกันโดยไม่ได้ลดราคา อยู่ 13.2% แล้วครูป้อมถามว่าราคาสินค้า A และ B ก่อนลดราคามีค่าเท่ากับเท่าใรครับ..

วิธีคิด ..!!!!!!
....ลองคิดดูนะครับ..
v

v

v

ตอบ ????????
.
(ใครรู้ช่วยบอกครูป้อมทีนะครับ..อย่าพึ่งดูเฉลยด้านล่างนะครับ)

1 ความคิดเห็น:

 1. ข้อนี้ต้องใช้สมการ 2 ตัวแปรครับ
  ให้สินค้า A ก่อนลดราคา มีราคาเท่ากับ x บาท
  ให้สินค้า B ก่อนลดราคา มีราคาเท่ากับ y บาท
  เมื่อ ลดราคาแล้ว สินค้า A จะมีราคาเืท่ากับ 0.85x บาท
  เมื่อลดราคาแล้ว สินค้า B จะมีราคาเืท่ากับ 0.88y บาท
  จกโจทย์ได้บอกว่า คุณตา่ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อของทั้ง 2 อย่างนี้ในราคา 69440 บาท
  สามารถ สร้างสมการที่ 1 ได้ว่า

  0.85x + 0.88y = 69440 -----(1)

  จากโจทย์บอกมาว่า เมื่อซื้อทั้งสองอย่างในราคา 69440 แล้วจะถูกกว่าซื้อทั้ง 2 อย่างรวมกันโดยไม่ได้ลดอยู่ 13.2%
  ดังนั้น สามารถตั้งสมการที่ 2 ได้ว่า

  69440 + (13.2 / 100)(x + y) = x + y
  x + y = 80000 -----(2)

  ย้ายข้างสมการที่ (2) ได้ว่า

  x = 80000 - y -----(3)

  นำค่า x ในสมการที่ (3) ไปแทนค่าในสมการที่ (1) ได้ว่า

  0.85 (80000 - y ) + 0.88y = 69440
  68000 - 0.85y + 0.88y = 69440
  0.03y = 1440
  y = 48000

  นำค่า y ไปแทนในสมการที่ (3) ได้ว่า

  x = 32000

  เพราะฉะนั้นสรุปว่า A ราคา 32000 บาท และ B ราคา 48000 บาท

  ตอบลบ

 
Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ประเทศไทย.