วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553

ความสงบสุข…โดยครูป้อม


...การทำให้ชีวิตมีอิสรภาพ หลุดพ้นจากการบีบคั้นทางกาย ทางสังคม ทางจิตใจและทางปัญญา ผลประการแรกที่เราจะพบและสัมผัสได้ก็คือ ชีวิตที่ถูกเติมเต็มด้วยร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และจิตใจที่เปี่ยมล้มด้วยฮอร์โมนแห่งความสุขครับ สิ่งที่ตามมาก็คือเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้สังคมมีความเคารพต่อสรรพชีวิตและก่อให้เกิดความเมตากรุณาต่อกันครับ การแก้ไขปัญหาสังคมในทุกๆ ด้านร่นระยะเวลาสั้นลง "ความสงบสุข"  ก็จะคืนกลับสู่ทุกสรรพชีวิตและกลับคืนสู่สังคมในที่สุด..


ขอขอบคุณ "ความอิสรภาพ"
ครูป้อม คนล่าฝัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ประเทศไทย.