วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553

ความฝันและความจริง...โดยครูป้อม


... ภาวะการเกิด แก่ เจ็บและตาย ทุกข์และสุข ความฝันและความจริง เป็นวิถีแห่งธรรมชาติของมนุษย์ หลายทศวรรษที่ผ่านไป เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านสังคมวัฒนธรรม เป็นปัจจัยทำให้เราหันไปพึ่งวิถีวิทยาสาสตร์มากขึ้น ซึ่งได้เกิดการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร้ว เมื่อถึงจุดหนึ่ง มันใช่คำตอบสุดท้าน ทำให้เราต้องหันกลับไปมอง
 และพัฒนากระบวนการแห่งธรรมชาติควบคู่กันไป เพื่อให้ตาชั่งสุขภาพอยู่ในภาวะสมดุล เพื่อให้ความฝันและความจริงเป็นสิ่งเดียวกัน และสุดท้ายเพื่อให้บรรลุถึงซึ่งสุขภาวะนั่นเอง..ขอขอบคุณ “ความสมดุล”
ครูป้อม คนล่าฝัน

2 ความคิดเห็น:

 1. หลักการหารลงตัว
  หาร 1 ลงตัว
  - ทุกจำนวนสามารถหาร 1 ลงตัว

  หาร 2 ลงตัว
  - จำนวนที่เป็นเลขคู่ (ลงท้ายด้วย 0 2 4 6 8 )
  เช่น 28 1118 65182483648636

  หาร 3 ลงตัว
  - ผลบวกเลขแต่ละหลักหาร 3 ลงตัว
  เช่น 194784798 1+9+4+7+8+4+7+9+8 ได้ 57 ซึ่งหาร 3 ลงตัว
  แต่ถ้ายังไม่รู้ว่า 57 หาร 3 ลงตัวหรือๆไม่ก็เอามาบวกกันอีกเป้น 5+7 ได้ 12 ซึ่งหาร 3 ลงตัวแน่นอน

  หาร 4 ลงตัว
  - เลขสองตัวท้ายหาร 4 ลงตัว
  เช่น 4695421344 44 หาร 4 ลงตัว
  - ถ้าเลขหลักสิบเป็นเลขคู่ เลขหลักหน่วยลงท้ายด้วย 0 4 8
  เช่น 6425724 2 เลขคู่ หลักหน่วยเป็น 8
  - ถ้าเลขหลักสิบเป็นเลขคี่ เลขหลักหน่วยลงท้ายด้วย 2 6
  เช่น 1427227792 9 เลขคี่ หลักหน่วยเป็น 2

  หาร 5 ลงตัว
  - ลงท้ายด้วย 0 กับ 5
  เช่น 25 888888888880

  หาร 6 ลงตัว
  - เป็นเลขคู่และหาร 3 ลงตัว (ดูวิธีการหาร 3 ลงตัว)
  เช่น 882 เลขคู่ 8+8+2 ได้ 18 หาร 3 ลงตัว

  หาร 7 ลงตัว
  - นำเลขตัวหลังไปคูณ 5 บวกกับเลขตัวหน้าทั้งหมด
  เช่น 6986 698+(6x5) = 728 ยังไม่รู้ว่าหาร 7 ลงตัวหรือไม่
  728 -> 72+(8x5) = 112 ยังไม่รู้ว่าหาร 7 ลงตัวหรือไม่
  112 -> 11+(2x5) = 21 หาร 7 ลงตัว
  - นำเลขตัวท้ายไปคูณ 2 แล้วนำเลขที่เหลือลบด้วยจำนวนที่คูณนี้
  เช่น 6139 613-(9x2) = 595 ยังไม่รู้ว่าหาร 7 ลงตัวหรือไม่
  595 -> 59-(5x2) = 49 หาร 7 ลงตัว

  หาร 8 ลงตัว
  - เลขสามตัวท้ายหาร 8 ลงตัว
  เช่น 86808 808 หาร 8 ลงตัว
  - นำเลขตัวหลังบวกกับเลขที่เหลือคูณ 2
  เช่น 3832 (383x2)+2 = 768 ยังไม่รู้ว่าหาร 8 ลงตัวหรือไม่
  768 (76x2)+8 = 160 หาร 8 ลงตัว
  - ถ้าเลขหลักร้อยเป็นเลขคู่ ให้ดู 2 ตัวท้ายว่าหาร 8 ลงตัวหรือไม่
  เช่น 47896 8 เป็นเลขคู่ 96 หาร 8 ลงตัว
  - ถ้าเลขหลักร้อยเป็นเลขคี่ ให้นำสองตัวท้ายบวก 4 ดูว่าหาร 8 ลงตัวหรือไม่
  เช่น 71352 3 เป็นเลขตี่ 52+4 = 56 หาร 8 ลงตัว

  หาร 9 ลงตัว
  - ผลบวกเลขแต่ละหลักหาร 9 ลงตัว
  เช่น 194784798 1+9+4+7+8+4+7+9+5 ได้ 54 ซึ่งหาร 3 ลงตัว
  แต่ถ้ายังไม่รู้ว่า 54 หาร 9 ลงตัวหรือๆไม่ก็เอามาบวกกันอีกเป้น 5+4 ได้ 9 ซึ่งหาร 9 ลงตัวแน่นอน

  หาร 10 ลงตัว
  - เลขที่ลงท้ายด้วย 0 จะหาร 10 ลงตัวทั้งหมด
  เช่น 10 8885020 4668876448367470464680042580

  http://geniusboard.messageforums.net/viewtopic.php?t=53

  ตอบลบ
 2. หาร 11 ลงตัว
  - นำตัวเลขแต่ละหลัก - และ + สลับกันไปเรื่อยๆ ดูผลว่าหาร 11 ลงตัวหรือไม่
  เช่น 723679 7-2+3-6+7-9 = 0 หาร 11 ลงตัวแน่นอน
  - แยกตัวเลขท้ายสุดออกมา แล้วนำเลขที่เหลือตั้งลบด้วยเลขตัวหลัง ไปเรื่อยๆ
  เช่น 64823 -> 6482-3 = 6479 ยังไม่รู้ว่าหาร 11 ลงตัวหรือไม่
  6479 -> 647-9 = 638 ยังไม่รู้ว่าหาร 11 ลงตัวหรือไม่
  638 -> 63-8 = 55 หาร 11 ลงตัวแน่นอน

  หาร 12 ลงตัว
  - เป็นเลขที่หารทั้ง 3 และ 4 ลงตัว
  เช่น 7068 7+0+6+8 = 21 หาร 3 ลงตัว
  7068 หลักสิบเป็นเลขคู่ หลักหน่วยลงท้ายด้วย 8 จึงหาร 4 ลงตัว
  เพราะฉนั้น 7068 หาร 12 ลงตัว

  หาร 13 ลงตัว
  - นำตัวเลขตัวสุดท้ายคูณ 4 บวกด้วยตัวเลขที่เหลือ ดูว่าหาร 13 ลงตัวหรือไม่
  เช่น 12831 -> 1283+(1x4) = 1287 ยังไม่รู้ว่าหาร 13 ลงตัวหรือไม่
  1287 -> 128+(7x4) = 156 ยังไม่รู้ว่าหาร 13 ลงตัวหรือไม่
  156 -> 15+(6x4) = 39 หาร 13 ลงตัวแน่นอน

  หาร 14 ลงตัว
  - เป็นเลขที่หารทั้ง 2 และ 7 ลงตัว
  เช่น 1050 ซึ่งเป็นคู่ หาร 2 ลงตัว
  1050 105-(0x2) = 105
  105 10-(5x2) = 0 หาร 7 ลงตัว
  1050 จึงหาร 14 ลงตัว

  หาร 15 ลงตัว
  - เป็นเลขที่หาร 3 และ 5 ลงตัว
  เช่น 1485 1+4+8+5 = 18 หาร 3 ลงตัว
  และลงท้ายด้วย 5 หาร 5 ลงตัว 1485 จึงการ 15 ลงตัว

  หาร 16 ลงตัว
  - ถ้าหลักพันเป็นเลขคู่ ให้ดูเลขสามหลักท้ายว่าหาร 16 ลงตัวหรือไม่
  เช่น 254176 4 เป็นเลขคู่ ดูที่ 176
  - ถ้าหลักพันเป็นเลขคี่ ให้นำเลขสามหลักท้ายบวก 8 ดูว่าหาร 16 ลงตัวหรือไม่
  เช่น 23408 3 เป็นเลขคี่ ดูที่ 408+8 = 416
  - ถ้ายังไม่ทราบว่าเลขสามหลักท้ายหาร 16 ลงตัวหรือไม่ (หรือมีเลขแค่ 3 หลัก)
  ให้นำเลขหลักร้อยคูณ 4 บวกด้วยเลขที่เหลือ
  เช่น 176 (1x4)+76 = 80 -> (8x4)+0 = 32 หาร 16 ลงตัว
  416 (4x4)+16 = 32 หาร 16 ลงตัว

  หาร 17 ลงตัว
  - นำเลขตัวท้ายสุดคูณ 5 แล้วนำเลขที่เหลือตั้งลบจำนวนท้ายที่คูณ 5 นี้
  เช่น 1513 -> 151-(3x5) = 136
  136 -> 13-(6x5) = -17 หาร 17 ลงตัว

  หาร 18 ลงตัว
  - เป็นเลขที่หาร 2 และ 9 ลงตัว
  เช่น 864 เป็นเลขคู่ หาร 2 ลงตัว
  864 -> 8+6+4 = 18 หาร 9 ลงตัว จึงหาร 18 ลงตัว

  หาร 19 ลงตัว
  - นำเลขหลักสุดท้ายคูณ 2 บวกด้วยจำนวนที่เหลือ ดูว่าหาร 19 ลงตัวหรือไม่
  เช่น 1444 -> 144+(4x2) = 152 ยังไม่รู้ว่าหาร 19 ลงตัวหรือไม่
  152 -> 15+(2x2) = 19 หาร 19 ลงตัว

  หาร 20 ลงตัว
  - เลขลงท้ายด้วย 0 หลักสิบเป็นเลลขคู่
  เช่น 45668880 620186098481400442720

  ตอบลบ

 
Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ประเทศไทย.