วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วิถีชีวิต ต่อสู้กับชีวิต ยอมรับทุกสภาวะที่เป็นจริง...

คนทุกคนย่อมมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน เราจึงไม่ควรสร้างปมด้อยให้กับตัวเอง
ด้วยการเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับชีวิตของผู้อื่น.


เราต้องไม่ย่อท้อในการต่อสู้กับชีวิต ประหนึ่งว่าวที่ขึ้นสูงได้ เพราะต้านกระแสลม..


จงมองโลกตามสภาพความเป็นจริงที่มีทั้งความดีและความเลว มีนักบุญและคนบาป
ถ้าหากเรามองทุกสิ่งชัดเจน เราจะเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของสรรพสิ่ง...

2 ความคิดเห็น:

  1. The most valuable things in life are not measured in monetary terms. The really important things are not houses and lands, stocks and bonds, automobiles and real estate, but friendships, trust, confidence, empathy, mercy, love and faith.

    สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่ได้วัดด้วยเงิน สิ่งที่มีความสำคัญจริงๆ ไม่ใช่บ้านและที่ดิน หุ้น รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ แต่คือมิตรภาพ ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเมตตา ความรัก และศรัทธา

    Bertrand Russell V. Delong

    ตอบลบ
  2. เหรียญมีสองด้านเฉกเช่นเดียวกับตัวคนมีดีและไม่ดี อยู่ที่การมองของเราจะเลือกมองด้านที่ดีของเขาหรือด้านที่ไม่ดี

    ตอบลบ

 
Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ประเทศไทย.