วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

arehimedes


อาร์คีมีดีส-บิดาแห่งวิชากลศาสตร์ (Arehimedes-Father of the Machanics)
เกิดวันที่ 287 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองไซราคิวส์ เกาะซิซิลี (sicily)
เสียชีวิต 212 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองไซราคิวส์ เกาะซิซิลี (sicily)

นักวิทยาศาสตร์ผู้เป็นเจ้าของคำร้อง “ยูเรก้า ยูเรก้า ! (Euraka) อันโด่งดังหลังจากเขาลุกขึ้นจากอ่างน้ำในสภาพเปลือยเปล่า ขณะคิดหาความถ่วงจำเพาะของวัตถุจนได้กฎของอาร์คีมีดีส ขณะน้ำล้นออกจากอ่าง ขณะเขาลงไปแช่ในน้ำ อันเป็นที่มาของ กฎของอาร์คีมีดีส (Archimedes Principle) หรือวิธีการหาค่าความถ่วงจำเพาะของวัตถุ (specific gravity) อาร์คีมีดีสเป็นนักปราชญ์ชาวกรีก บิดาเป็นักดาราศาสตร์ เขามีความสนใจวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก จนได้ไปร่ำเรียนนักปราชญ์และเป็นนักคณิตศาสตร์อีกด้วยชื่อ ซีนอน แห่งซามอส ที่เมืองอาเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งวิชากรีกในสมัยนั้น หลังสำเร็จการศึกษา ได้เข้าทำงานในตำแหน่งนักปราชญ์ประจำสำนักของพระเจ้าเฮียโร ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นสำคัญๆ เช่น รอกยกของ ระหัดวิดน้ำ คานดีด คานงัด และล้อกับเพลา ซึ่งเครื่องมือแต่ละอย่างล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานสำคัญของวิชากลศาสตร์ ในช่วงสงครามกองทัพโรมัน ยกเข้ามาตีเมืองไซราคิวส์ เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพบัญชาการในการป้องกันบ้านเมือง เขาได้ประดิษฐ์อาวุธขึ้นหลายอย่างเช่น เครื่องเหวี่ยงหิน เครื่องกลส่งท่อนไม้ ซึ่งกองทัพโรมันใช้เวลากว่า 3 ปี ในการยึดเมือง และตัวเขาเองก็ถูกทหารฆ่าตายในการเข้าจับกุม แม้ตัวเขาจะตายไปแต่ผลงานด้านกลศาสตร์ก็ยังมีประโยชน์มหาศาลทั้งในอดีตจนถึง ปัจจุบัน

ผลงานการค้นพบ
  • กฎ ของอาร์คีมีดีส (Archimedes Principle) “ปริมาตรของวัตถุ ส่วนที่จมลงในน้ำย่อมเท่ากับปริมาตรของน้ำที่ถูกแทนที่ด้วยวัตถุ” ซึ่งกฎข้อนี้ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการหาความถ่วงจำเพาะของวัตถุ
  • ประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง ได้แก่ คานดีด คานงัด รอกระหัดวิดน้ำ และล้อกับเพลา
  • อาวุธสงคราม ได้แก่ ได้แก่ เครื่องเหวี่ยงหิน กระจกเว้ารวมแสง เครื่องปล่อยท่อนไม้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ประเทศไทย.