วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2553

Michael Faraday......Michael Faraday เกิด ที่ 22 กันยายน 1791 ใน ใต้ London. ครอบครัว ของ เขา ไม่ ดี ออก และ Faraday รับ เพียง ทางการ ศึกษา ขั้น พื้นฐาน. เมื่อ เขา ได้ 14 เขา เป็น apprenticed เป็น นัก ทำ ปก หนังสือ ท้องถิ่น และ ใน ช่วง ถัด ไป เจ็ด ปี การ ศึกษา เอง โดย การ อ่าน หนังสือ ใน หลากหลาย วิชา วิทยาศาสตร์. ใน 1,812, Faraday สี่ เข้า ร่วม บรรยาย ให้ โดย ภ Humphry Davy ที่ สถาบัน Royal. Faraday มา เขียน เพื่อ Davy ขอ งาน เป็น ผู้ ช่วย ของ เขา. Davy เปิด เขา ลง แต่ ใน 1,813 ทำให้ เขา ช่วย งาน ของ สาร เคมี ที่ สถาบัน Royal.ปี ภายหลัง Faraday ได้ รับ เชิญ ให้ มา กับ Davy และ ภรรยา ของ เขา ใน ทัวร์ ยุโรป เดือน 18 การ ใน ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี และ เบลเยี่ยม และ การ ประชุม นัก วิทยาศาสตร์ มี อิทธิพล มาก. ใน การ กลับ ของ พวก เขา ใน 1,815, Faraday ยัง คง ทำงาน ที่ สถาบัน พระ ช่วย กับ การ ทดสอบ สำหรับ Davy และ นัก วิทยาศาสตร์ อื่น ๆ. 1,821 เขา ใน การ เผยแพร่ งาน ของ เขา ใน การ หมุน แม่เหล็ก ไฟฟ้า (หลัก หลัง มอเตอร์ ไฟฟ้า). เขา สามารถ ดำเนิน การ วิจัย เพิ่มเติม เล็กน้อย ใน 1820s, ว่าง เป็น เขา กับ โครงการ อื่น ๆ. ใน 1,826 เขา ก่อตั้ง ขึ้น ใน พระบรม สถาบัน ของ ศุกร์ เย็น Discourses และ ใน ปี เดียวกัน ที่ บรรยาย Christmas ทั้ง สอง ซึ่ง ต่อ ไป ใน วัน นี้. เขา เอง ให้ มาก บรรยาย, การ สร้าง ชื่อเสียง ของ เขา เป็น วิทยากร ทาง วิทยาศาสตร์ ที่ โดด เด่น ของ เวลา ของ เขา.ใน 1,831, Faraday พบ เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการ หลัง แปลง ไฟฟ้า และ เครื่อง กำเนิด ไฟฟ้า. การ ค้น พบ นี้ มี ความ สำคัญ อย่าง ยิ่ง ใน การ ช่วย ให้ กระแส ไฟฟ้า จะ เปลี่ยน จาก ความ อยาก รู้ เป็น เทคโนโลยี ใหม่ ที่ ทรง พลัง. ใน ช่วง ที่ เหลือ ของ ทศวรรษ ที่ เขา ทำงาน กับ การ พัฒนา ความ คิด ของ เขา เกี่ยว กับ ไฟฟ้า. เขา เป็น ส่วน หนึ่ง ที่ รับผิดชอบ การ สร้าง คำ คุ้นเคย จำนวน มาก รวม ทั้ง 'ขั้ว ไฟฟ้า', 'ขั้วลบ' และ 'ion'. ความ รู้ ทาง วิทยาศาสตร์ Faraday ของ ถูก harnessed การ ประยุกต์ ใช้ อย่าง เป็น ทางการ ผ่าน นัดหมาย ต่างๆ รวม ทั้ง ที่ ปรึกษา ทาง วิทยาศาสตร์ เพื่อ Trinity House (1836-1865) และ ศาสตราจารย์ ของ เคมี ที่ Royal Academy ทหาร ใน Woolwich (1830-1851).แต่ ใน ช่วง ต้น 1840s สุขภาพ ของ Faraday เริ่ม เสื่อม ลง และ เขา ได้ วิจัย น้อย. เขา ตาย ใน 25 สิงหาคม 1867 ที่ Hampton Court ซึ่ง เขา ได้ รับ ที่พัก อย่าง เป็น ทางการ ใน การ ยอมรับ การ ช่วยเหลือ ของ เขา เพื่อ วิทยาศาสตร์. เขา ให้ ชื่อ ของ เขา เพื่อ farad '' เดิม อธิบาย หน่วย ของ ค่า ไฟฟ้า แต่ ภายหลัง หน่วย ของ ปริมาตร ไฟฟ้า.


เขียนโดย
ประภวิษณุ์ พิมพ์เชื้อ
ตะวัน ป.4

1 ความคิดเห็น:

 
Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ประเทศไทย.