วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553

ข้าวไทย....โดยครูป้อม

  นิทรรศการชื่อ "พระมหากษัตริย์กับข้าว ไทย" ซึ่งมีอาจารย์หลายๆ คนทั้งสายสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ช่วยกันเขียนคนละนิดละหน่อย สรุปกิจกรรมต่างในงานนี้ครับ

ทำให้นึกไปถึงข้อมูลในหนังสือ "ข้าว ลูกผสม: สถานภาพข้าวลูกผสมในนานาประเทศ" ที่ฝ่ายผมเคยไปช่วยดูแลการจัดทำอยู่ ซึ่งน่าสนใจไม่น้อย (ดูตารางด้านล่างนะครับ)61389

    จะ เห็นได้ชัดเจนนะครับว่า หากจับคู่จีนกับอินเดีย และเวียดนามกับไทย จะเห็นได้ว่าประเทศจีนและเวียดนามที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวลูกผสม ทำให้ได้ผลผลิตสูงกว่าประเทศคู่เทียบในที่นี้คือ อินเดียและไทย ถึงเกือบเท่าตัวทั้งๆ ที่มีพื้นที่ที่ใช้เพาะปลูกน้อยกว่า

   สำหรับประเทศไทยแล้ว หากนำข้อมูลประเทศท็อปเทน (Top 10) ที่ส่งข้าวเป็นสินค้าออก ประเทศไทยได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ำที่สุด!


     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลกระทบที่ชัดเจนกับชีวิตคนไทยมากและ ชัดเจนเช่น นี้เอง แต่ ... จะมีใคร สักกี่คนทราบเรื่องเหล่านี้บ้างครับ?ขอขอบคุณ "ข้าวไทย"
ครูป้อม คนล่าฝัน

1 ความคิดเห็น:

 
Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ประเทศไทย.