วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2553

สำนึกรักชาติ ศาส กษัตริย์...

ทำ อย่างไรให้ทุกฝ่ายมีสติ ลดมานะ ละทิฏฐิ เดินเข้าหากัน แล้วจับมือปรึกษาหารือกัน ช่วยกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่วุ่นวายอยู่ในขณะนี้ ไม่ ใช่ถอยคนละก้าว เพราะถ้าถอยมันจับมือปรึกษากันไม่ได้ บ้านเมืองก็พัง อาตมาเองเป็นพระ ภิกษุ ก็ได้แต่แสดงคำแนะนำ อยากให้ ทุกฝ่ายมีสติ ลดมานะ ละทิฏฐิ ใช้หลักธรรมเข้ามาแก้ปัญหา ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและพระ สยามเทวาธิราชได้โปรดคุ้มครองประเทศไทยให้เกิดความสันติสุขโดยเร็วพลัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ประเทศไทย.