วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

โจทย์คณิต..คิดสนุก(33).... โดยครูป้อม

...ข้อ 33..

...ถ้าฟาร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงสัตว์อยู่ 2 ชนิดคือไก่และหมู ซึ่งมีไก่มากกว่าหมู 22 ตัว แต่เมื่อนับจำนวนขารวมกันแล้วมี 266 ขา แล้วครูป้อมถามว่ามีไก่และหมูอย่างละกี่ตัวครับ..

วิธีคิด ..!!!!!!
....ลองคิดดูนะครับ..
v

v

v

ตอบ ????????
.
(ใครรู้ช่วยบอกครูป้อมทีนะครับ..อย่า พึ่งดูเฉลยด้านล่างนะครับ)

2 ความคิดเห็น:

 1. วิธีทีแรก
  ใช้สมการ 1 ตัวแปร
  สมมติให้มีไก่อยู่ x ตัว
  เนื่องจากฟาร์มแห่งนี้มีไก่มากกว่าหมูอยู่ 22 ตัว
  ดังนั้นจะมีหมูอยู่ x - 22 ตัว
  ไก่มีจำนวนขาเท่ากับ 2 × x ขา
  หมู มีจำนวนขาเท่ากับ 4 × (x - 22) ขา
  จากโจทย์ที่บอกมาว่ามีขารวมกันอยู่ 266 ขา
  ได้สมการว่า 2x + 4(x - 22) = 266
  แก้สมการ
  2x + 4x - 88 = 266
  6x = 354
  x = 59
  ดังนั้นมีไก่อยู่ 59 ตัวและมีหมูอยู่ 59 -22 = 37 ตัว

  ตอบลบ
 2. วิธีที่สอง
  ใช้สมการ 2 ตัวแปร
  วิธีนี้คิดสมการค่อนข้างง่ายครับแต่คำนวณนานกว่าเล็กน้อย
  สมมติให้มีไก่ อยู่ x ตัว
  ไก่มีขา 2x ขา
  สมมติให้มีไก่อยู่ y ตัว
  หมูมีขา 4y ขา
  มีไก่มากกว่าหมู 22 ตัวทำให้เราได้สมการว่า x - y = 22 ----(1)
  มีขารวมกันได้ 266 ขาืืำทำให้เราได้สมการว่า 2x + 4y = 266 ----(2)
  (2) - 2×(1) ; 6y = 222
  . y = 37
  นำค่า y ไปแทนในสมการที่ (1) ได้ x = 59
  เพราะฉะนั้นมีไก่อยู่ 59 ตัวและมีหมูอยู่ 37 ตัว

  ตอบลบ

 
Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ประเทศไทย.