วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

โจทย์คณิต..คิดสนุก(34).... โดยครูป้อม

...ข้อ 34..

...ถ้าผลบวกของเลขสองจำนวนเท่ากับเื่้ท่ากับ 120 และจำนวนที่มากมีค่าเป็น 120% ของจำนวนที่น้อย แล้วครูป้อมถามว่าค่าของ 220% ของจำนวนที่มากมีค่าเท่ากับเท่าไร..

วิธีคิด ..!!!!!!
....ลองคิดดูนะครับ..
v

v

v

ตอบ ????????
.
(ใครรู้ช่วยบอกครูป้อมทีนะครับ..อย่า พึ่งดูเฉลยด้านล่างนะครับ)

1 ความคิดเห็น:

 1. ข้อนี้ไม่ยากเลยครับ เป็นการถามแบบตรงๆ ใช้สมการ 2 ตัวแปรก็สามารถแก้ออกได้โดยง่ายหรือใช้แค่
  สมการ 1 ตัวแปรก็แก้ได้ไม่ยากเหมือนกันครับ เพื่อเป็นการรวดเร็วขอใช้สมการ 1 ตัวแปรละกันครับ
  กำหนดให้จำนวนหนึงเป็น x
  ดังนั้นอีกจำนวนหนึ่งที่ มากกว่าจะต้องเท่ากัีบ (120 / 100) × ( x ) เพราะว่าจำนวนที่มากกว่ามากกว่า 120% ของจำนวนแรก
  จากโจทย์บอกว่าผลบวก ของเลขสองจำนวนเท่ากับ 120 สามารถตั้งสมการได้ว่า
  x + ((120 / 100) × (x)) = 120
  x + 1.2x = 120
  2.2 x = 120
  x = 120 / 2.2
  ดังนั้น จำนวนที่มากกว่าจะเท่ากับ (120 / 100) × ( x ) = (120 / 100) × ( 120 / 2.2 ) = 720 / 11
  โจทย์ต้องการหาว่า ค่าของ 220% ของจำนวนที่มากมีค่าเท่ากับเท่าไร
  ได้ว่าเท่ากับ (220 / 100) × (720 / 11) = 144

  ตอบลบ

 
Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ประเทศไทย.